FAUCETS FAUCETPAY:
FAUCETS EXPRESSCRYPTO:

Litecoin faucet

Litecoin faucet NaMaidani - Litecoin faucet with instantaneous withdrawal of free litoshi Litecoin (LTC) on the expresscrypto.io from the Social Network NaMaidani and the TOP LIST of the best Litecoin faucets.
UA
Змішувач Лайткоїн НаМайдані з миттєвими виплатами безплатних монет лайтошів лайткоїн (LTC) на expresscrypto.io від української соціальної мережі НаМайдані та ТОП список найкращих змішувачів Litecoin (LTC).

expresscrypto.io

Best Litecoin faucets list:

|| 6000 litoshi || 60 min. || 50% referral || direct address

|| 1100 litoshi
+ 300%
|| 30 min. || 25% referral || direct address

|| 11000+
litoshi
|| 1 day || 25% referral || direct address
account faucetpay

|| 1500 litoshi || 2 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay.io

|| 1500 litoshi || 2 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay.io

|| 1500 litoshi || 2 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay.io

|| 2800
litoshi
|| 10 min. || 20% referral || account
faucetpay.io

|| 5000 litoshi || 1 day || 20% referral || direct address

|| 4000 litoshi
+bonus
|| 1 day || 8% referral || direct address
account faucetpay.io

|| 1000 litoshi || 10 min. || 50% referral || account faucetpay.io

|| 1340 litoshi
+bonus
|| 5 min. || 20% referral || account faucetpay.io

|| 1340 litoshi
+bonus
|| 5 min. || 20% referral || account faucetpay.io

|| 1340 litoshi
+bonus
|| 5 min. || 20% referral || account faucetpay.io

|| 2500 litoshi || 5 min. || 10% referral || account ExpressCrypto

|| 1500 litoshi || 10 min. || 15% referral || account ExpressCrypto

|| 1300 litoshi || 5 min. || 25% referral || direct address

|| 1500 litoshi
+ %bonus
|| 60 min. || 10% referral || direct address

|| 1320 litoshi || 15 min. || 100% referral || direct address

URL Shortener NaMaidani

Best Bitcoin faucets list:

|| 500
satoshi
|| 10 min. || 50% referral || direct address

|| 100
satoshi
|| 1 day || 3% referral || direct address

|| 20-1704331
satoshi
|| 60 min. || 50% referral || direct address

|| 500 satoshi || 1 day || 10% referral || direct address

|| 196+
satoshi
|| 1 day || 25% referral || direct address
account
faucetpay.io

|| 500+ satoshi || 60 min. || 50% referral || direct address

|| 140 satoshi || 1 day || 20% referral || direct address
account
faucetpay.io

|| 27 satoshi || 60 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto

|| 27 satoshi || 10 min. || 20% referral || account
faucetpay.io

|| 20 satoshi || 2 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay.io

|| 18 satoshi || 2 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay.io

|| 18 satoshi || 2 min. || 20% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay.io

|| 100 satoshi || 1 day || 10% referral || direct address
ExpressCrypto
faucetpay.io

|| 60+
satoshi
|| 1 day || 8% referral || direct address
account
faucetpay.io

|| to 1000
satoshi
|| 60 min. || 20% referral || direct address

|| 2-2562504
satoshi
|| 60 min. || 50% referral || direct address

|| 15 satoshi +
bonus 300%
|| 60 min. || 50% referral || direct address

|| 25 satoshi || 60 min. || 50% referral || direct address

|| to 5000
satoshi
+ %bonus
|| 15 min. || 50% referral || direct address

|| 18 satoshi || 10 min. || 50% referral || account faucetpay

|| to100 satoshi || 5 min. || 20% referral || account
faucetpay.io

|| 8 satoshi || 5 min. || 20% referral || account
faucetpay.io

|| 8 satoshi || 5 min. || 20% referral || account
faucetpay.io

|| 8 satoshi || 5 min. || 20% referral || account
faucetpay.io

|| 19-38 satoshi || 5 min. || 10% referral || account
ExpressCrypto
faucetpay.io
microwallet.co

|| 10 satoshi || 5 min. || 25% referral || direct address

|| 17 satoshi || 5 min. || 10% referral || ExpressCrypto

|| 200 satoshi || 360 min. || 10% referral || ExpressCrypto

|| 20 satoshi || 180 min. || 10% referral || ExpressCrypto

|| 250 satoshi || 1 day || 10% referral || direct address

|| 50 satoshi || 1 day || 10% referral || direct address

|| 50 satoshi || 1 day || 50% referral || direct address

Online-money exchangers rating

Best Exchange cryptocurrency:

|| 80 CryptoCurrencies || 20% referral || direct address
Advcash
PerfectMoney
Payeer
and other...

|| 80 CryptoCurrencies || 20% referral || direct address
Visa/Mastercard
Advcash
PerfectMoney
Payeer
and other...

|| 180 CryptoCurrencies || 30% referral || direct address

|| 180 CryptoCurrencies || 30% referral || direct address

|| 181 CryptoCurrencies || 10% referral || direct address
Payeer
PerfectMoney
Advcash

|| 60 CryptoCurrencies || 75% referral || direct address

|| 80 CryptoCurrencies || 25% referral || direct address
Visa/Mastercard
PerfectMoney
Payeer
Advcash
Capitalist/SEPA

|| BTC,ETH,BCH,
DASH,ZEC,Ripple
and other...
|| 30% referral || direct address
Visa/Mastercard

URL Shortener NaMaidani

[LTC] Balance: 987605 satoshi


643 (90%), 1285 (9%), 1928 (1%) satoshi every 60 minutes.

reCaptcha hCaptcha
Litecoin faucet NaMaidani - earn the biggest coins

Please click on the Anti-Bot links in the following order ( reset )

Litecoin faucet NaMaidani - earn the biggest coins

Recent Payouts

DateAddressReward
30.11.2020-11:26:04
EC-UserId-14130640 satoshi
30.11.2020-11:24:04
EC-UserId-9460640 satoshi
30.11.2020-10:58:46
EC-UserId-14709640 satoshi
30.11.2020-10:17:29
EC-UserId-9460631 satoshi
30.11.2020-09:49:04
EC-UserId-141301262 satoshi
30.11.2020-08:43:43
EC-UserId-14130631 satoshi
30.11.2020-06:17:48
EC-UserId-14130628 satoshi
30.11.2020-05:15:19
EC-UserId-14130631 satoshi
30.11.2020-04:08:36
EC-UserId-14130631 satoshi
30.11.2020-03:53:56
EC-UserId-1563941251 satoshi

Reflink: https://litecoin-faucet.namaidani.com/?r=Your_Address

Share this link with your friends and earn 20% referral commission
📒 Total referred users: 39
Share this banner: 468x60 with your friends and earn a generous 20% referral bonus! Share your referral banner:
<a target="_blank" href="https://litecoin-faucet.namaidani.com/?r=Your_Address"><img src="http://litecoin-faucet.namaidani.com/baner/free.litecoin.namaidani.468.jpg" alt="Litecoin faucet NaMaidani" title="Litecoin faucet NaMaidani"></img></a>


Click NaMaidani - earn bitcoin
URL Shortener NaMaidani

UA

Безплатно монети лайтоші Лайткоїн (LTC) - Лайткоїн змішувач з моментальним виведенням безкоштовних монет лайтошів Лайткоїн (LTC) від української Соціальної мережі НаМайдані та ТОП список найкращих змішувачів Лайткоїн.

Litecoin (LTC) - це децентралізована однорангова криптовалюта, яка була випущена 07 жовтня 2011 року, як перший форк криптовалюти Bitcoin, колишнім співробітником Google Чарлі Лі та вийшла до користувачів онлайн 13 жовтня 2011 року. Криптовалюта Лайткоїн (LTC) розроблена на основі Bitcoin і була форком Біткоїн, але були запропоновані Чарлі Лі деякі зміни та покращення, чого не було у самого Біткоїна. Зокрема, збільшення кількості транзакцій, які можуть бути оброблені протягом визначеного часу, тобто витрати на платіжну транзакцію надзвичайно низькі, і Лайткоїн може прискорити платежі приблизно в чотири рази швидше. Також збільшено до 84 мільйонів монет Litecoins, в той час коли існує лише 21 мільйон монет Bitcoin. Це важливо, тому що це робить видобуток менш конкурентоспроможним, і чим більш конкурентоспроможним стає видобуток, тим вище плата за транзакції. Лайткоїн також використовує алгоритм хешування Scrypt, який використовує набагато меншу потужність обробки, ніж алгоритм хешування Bitcoin SHA-256.

RU

Бесплатно монеты лайтоши Лайткоин (LTC) - Лайткоин кран с моментальным выводом бесплатных монет лайтошив Лайткоин (LTC) от социальной сети НаМайдани и ТОП список лучших кранов Лайткоин.

Litecoin (LTC) - это децентрализованная одноранговая криптовалюта, которая была выпущена 07 октября 2011 года, как первый форк криптовалюты Bitcoin, бывшим сотрудником Google Чарли Ли и вышла в онлайн 13 октября 2011 года. Криптовалюта Лайткоин (LTC) разработана на основе Bitcoin и была Форком Биткоин, но были предложены Чарли Ли некоторые изменения и улучшения, чего не было в самом Биткоина. В частности, увеличение количества транзакций, которые могут быть обработаны в течение определенного времени, то есть расходы на платежную транзакцию чрезвычайно низкие, и Лайткоин может ускорить платежи примерно в четыре раза быстрее. Также увеличен до 84 миллионов монет Litecoins, в то время как существует только 21 миллион монет Bitcoin. Это важно, потому что это делает добычу менее конкурентоспособной, и чем более конкурентоспособной становится добыча, тем выше плата за транзакции. Лайткоин также использует алгоритм хеширования Scrypt, который использует гораздо меньшую мощность обработки, чем алгоритм хеширования Bitcoin SHA-256.

EN

Free coins litoshi Litecoin (LTC) - Litecoin faucet with instant withdrawal of free coins Litoshi Litecoin (LTC) from the social network NaMaidani and the TOP list of the best faucets Litecoin.

Litecoin (LTC) is a decentralized peer-to-peer cryptocurrency that was released on October 7, 2011, as the first fork of Bitcoin cryptocurrency, a former Google employee Charlie Lee, and went online October 13, 2011. The Bitcoin cryptocurrency (LTC) was developed on the basis of Bitcoin and was a fork of Bitcoin, but Charlie Lee was offered some changes and improvements, which were not in Bitcoin itself. In particular, the increase in the number of transactions that can be processed within a certain time, that is, the cost of a payment transaction is extremely low, and Litecoin can speed up payments about four times faster. It is also increased to 84 million Litecoins coins, while there are only 21 million Bitcoin coins. This is important because it makes production less competitive, and the more competitive the production becomes, the higher the transaction fee. Litecoin also uses the Scrypt hash algorithm, which uses much less processing power than the SHA-256 Bitcoin hash algorithm.


Flag Counter